Proste rozwiązania

w skomplikowanej rzeczywistości

Simplexity to wachlarz znalezionych przez żywe organizmy rozwiązań, dzięki którym mózg,  pomimo wysokiego stopnia złożoności naturalnych  procesów może przygotowywać plany działania i reagowania na jego konsekwencje. Te rozwiązania upraszczają zasady analizowania informacji lub sytuacji, uwzględniając przeszłe doświadczenia i przewidując przyszłe. Nie chodzi tu o zniekształcenia, skróty czy streszczenia. Te rozwiązania są nowymi sposobami zadawania pytań, dzięki którym – czasem kosztem chwilowego spowolnienia – osiągane są szybsze, bardziej eleganckie i efektywne sposoby działania. Prostota nigdy nie jest łatwa, wymaga skracania (poskramiania, przełamywania), selekcji, łączenia i myślenia w celu działania w najlepszy możliwy sposób.

„Simplying principles for a Complex World”

Alain Berthoz

O firmie

Simplexity

Świat jest coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny. Często jednak radzenie sobie w nim wymaga umiejętności samych w sobie dość prostych, stosowanych elastycznie w różnych kontekstach.

Zajmujemy się szeroko rozumianymi kompetencjami społecznymi w biznesie. Pomagamy naszym klientom – przede wszystkim liderom i menedżerom – lepiej rozumieć skomplikowaną rzeczywistość społeczną zespołów i organizacji biznesowych i stosować do wspierania ich rozwoju stosunkowo proste interwencje.

Idea simplexity zwraca jednak uwagę na to, że czasami to, co wydaje się skomplikowane, rządzi się dość prostymi prawami (których na pierwszy rzut oka nie widać), a to co wydaje się być proste (konkretna interwencja), jest czasem efektem wnikliwej wieloaspektowej analizy i ciężkiej pracy włożonej w trening (czego także z poziomu obserwowanego zachowania nie widać).

dowiedz się więcej

Kim jesteśmy

zespół simplexity

Jesteśmy bardzo różni – mamy inne charaktery, zainteresowania, drogę zawodową – i w tym właśnie upatrujemy efektu synergii w naszej współpracy. Taki jest dzisiejszy świat – różnorodny, pełen sprzeczności i paradoksów. Znamy się i współpracujemy od lat, aż w końcu postanowiliśmy połączyć siły również formalnie, proponując nowy brand, czerpiąc z naszej różnorodności i doświadczenia oraz odpowiadając (taką mamy nadzieję) na potrzeby współczesności.

dowiedz się więcej

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się przede wszystkim kompetencjami społecznymi.

Większość z nas większość życia spędza wśród innych ludzi. Szczególnie w we współczesnym świecie umiejętności, które pomagają nam współpracować, budować satysfakcjonujące relacje z wieloma różnymi ludźmi z różnych środowisk społecznych są coraz bardziej cenione i istotne. Niestety uczymy się ich głównie naśladując dostępne nam wzorce (nie zawsze dobrej jakości) lub na błędach (jeśli w ogóle potrafimy na błędach się uczyć).

Czy więc są kompetencje społeczne? (Definicja Von Thuna)

Obszary, w których się poruszamy to zarządzanie i przywództwo, praca z klientami, budowanie zespołów i ich efektywne funkcjonowanie, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Oferujemy naszym klientom pomoc w świadomym, systematycznym i celowym (nakierowanym na konkretny efekt) rozwijaniu kompetencji społecznych.

dowiedz się więcej

Co proponujemy

Filozofia pracy

Pracę w oparciu o formułę Świadomość – Motywacja – Zmiana

Po pierwsze ŚWIADOMOŚĆ – wszelkie zmiany, które mają mieć szansę na wprowadzenie (także w obszarze społecznym organizacji) muszą rozpoczynać się od świadomości, szukamy więc odpowiedzi na pytanie jak jest dzisiaj, a jak chciałbym, aby było?  Jaki jest poziom wiedzy, umiejętności, jakie są dominujące postawy, cechy kultury organizacyjnej? Jakie chcę jako lider wdrożyć, wypracować, rozwinąć? Co warunkuje dzisiejszy sposób działania? Co wpływa na to, że stan aktualny odbiega od pożądanego? Jakimi zasobami i jak mogę się posłużyć, aby uruchomić zmianę?

dowiedz się więcej

Jak działamy

Formy współpracy z klientem

Z powyższej filozofii wynikają możliwe sposoby/tryby/formy współpracy z klientami. Każdy z nich może być realizowany niezależnie, najbardziej efektywne jest jednak podejście holistyczne, a więc proces zawierający wszystkie etapy.

  • TRYB DIAGNOSTYCZNY
  • TRYB KONCEPCYJNO – DORADCZY
  • TRYB WDROŻENIOWY
  • TRYB HOLISTYCZNY
dowiedz się więcej
Call Now Button+48 509 245 875