O firmie

Simplexity

Świat jest coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny. Często jednak radzenie sobie w nim wymaga umiejętności samych w sobie dość prostych, stosowanych elastycznie w różnych kontekstach.

Zajmujemy się szeroko rozumianymi kompetencjami społecznymi w biznesie. Pomagamy naszym klientom – przede wszystkim liderom i menedżerom – lepiej rozumieć skomplikowaną rzeczywistość społeczną zespołów i organizacji biznesowych i stosować do wspierania ich rozwoju stosunkowo proste interwencje.

Innymi słowy pomagamy naszym klientom rozwijać dwie kluczowe w dzisiejszej rzeczywistości kompetencje:

  • Analiza i rozumienie reguł i zasad (często prostszych niż można by sądzić) rządzących rzeczywistością społeczną zespołu i organizacji (która nie jest często aż tak skomplikowana, na jaką wygląda)
  • Poszerzanie samoświadomości i na tej podstawie trening prostych sposobów działania (które choć wyglądają na proste, to są efektem długiego i skomplikowanego procesu pracy nad sobą)

Idea simplexity zwraca jednak uwagę na to, że czasami to, co wydaje się skomplikowane, rządzi się dość prostymi prawami (których na pierwszy rzut oka nie widać), a to co wydaje się być proste (konkretna interwencja), jest czasem efektem wnikliwej wieloaspektowej analizy i ciężkiej pracy włożonej w trening (czego także z poziomu obserwowanego zachowania nie widać).

„Simplying principles for a Complex World”

Alain Berthoz

Call Now Button+48 509 245 875