Czym się zajmujemy

Zajmujemy się przede wszystkim kompetencjami społecznymi.

Większość z nas spędza życie wśród innych ludzi. Szczególnie w we współczesnym świecie umiejętności, które pomagają nam współpracować, budować satysfakcjonujące relacje z wieloma różnymi ludźmi z różnych środowisk społecznych są coraz bardziej cenione i istotne. Niestety uczymy się ich głównie naśladując dostępne nam wzorce (nie zawsze dobrej jakości) lub na błędach (jeśli w ogóle potrafimy na błędach się uczyć).

Obszary, w których się poruszamy to zarządzanie i przywództwo, praca z klientami, budowanie zespołów i ich efektywne funkcjonowanie, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Oferujemy naszym klientom pomoc w świadomym, systematycznym i celowym (nakierowanym na konkretny efekt) rozwijaniu kompetencji społecznych.

Kierujemy naszą ofertę do:

  • Liderów, menedżerów
  • Handlowców i kupców
  • Osób obsługujących klientów
  • Członków zespołów zadaniowych, projektowych i funcjonalnych

„Simplying principles for a Complex World”

Alain Berthoz

Call Now Button+48 509 245 875