Jak działamy

Formy współpracy z klientem

Z powyższej filozofii wynikają możliwe sposoby/tryby/formy współpracy z klientami. Każdy z nich może być realizowany niezależnie, najbardziej efektywne jest jednak podejście holistyczne, a więc proces zawierający wszystkie etapy.

TRYB DIAGNOSTYCZNY – a więc zyskiwanie świadomości: jakie jest źródło problemu, gdzie jest obszar do usprawnienia, jakie standardy i dlaczego wymagają zmiany (wszystko w kontekście dobrze zdefiniowanego celu). Wchodzimy do organizacji, zespołu, osobistej przestrzeni zawodowej menedżera i różnymi metodami gromadzimy dane (obserwacja, wywiady, testy, gry).

Tryb ten może występować samodzielnie – my diagnozujemy, klient tworzy i wdraża rozwiązania.

TRYB KONCEPCYJNO – DORADCZY – a więc praca na tworzeniem nowych rozwiązań i opracowywaniem optymalnych warunków do ich wdrożenia. Tu kwestia motywacji ma często fundamentalne znaczenie. Wiele projektów wprowadzających zmiany nie udaje się przede wszystkim ze względu na brak zaangażowania wszystkich uczestników procesu ( a nie dlatego, że sam proces jest źle pomyślany). Projektujemy więc działania cały czas pamiętając o fundamentalnym pytaniu – jakie warunki musza być spełnione, aby wyzwolić autentyczne zaangażowanie?

Ten tryb także może działać samodzielnie – klient ma zdiagnozowane źródła problemu, ale nie ma koncepcji zmiany i nowego sposobu działania.

TRYB WDROŻENIOWY – a więc realizacja koncepcji zmiany/rozwoju/rozwiązania problemu poprzez szereg działań o charakterze szkoleniowym, warsztatowym, coachingowym. Tu koncentrujemy się na zaplanowaniu i realizacji takiego systemu działań, którego efektem będzie zmiana, a więc trwała implementacja nowych standardów, nawyków, sposobów działania w sposobie komunikacji, współpracy czy rozwiązywania konfliktów. Wiele projektów dobrze zaplanowanych nie przynosi trwałego rezultatu, ponieważ sposób wdrażania nie stwarza dobrych warunków do utrwalenia nowych standardów.

Także ten tryb może być realizowany samodzielnie – klient dysponuje diagnozą i koncepcją, a potrzebuje zewnętrznego wsparcia w samej realizacji procesu szkoleniowego lub rozwojowego.

TRYB HOLISTYCZNY – a więc wspólne przejście przez wszystkie etapy procesu opisane powyżej. W wielu przypadkach taki tryb jest najbardziej efektywny, ponieważ możemy w największym stopniu wziąć odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania, które są planowane i podejmowane w ścisłej współpracy z klientem. Cały proces ma wtedy spójny charakter, każdy kolejny etap jest konsekwencją poprzednich – stwarza przestrzeń do elastyczności i kreatywności  w odpowiedzi na pojawiające się lub odkrywane nowe czynniki.

„Simplying principles for a Complex World”

Alain Berthoz

Call Now Button+48 509 245 875