Co proponujemy

Filozofia pracy

Pracę w oparciu o formułę Świadomość – Motywacja – Zmiana

Po pierwsze ŚWIADOMOŚĆ – wszelkie zmiany, które mają mieć szansę na wprowadzenie (także w obszarze społecznym organizacji) muszą rozpoczynać się od świadomości, szukamy więc odpowiedzi na pytanie jak jest dzisiaj, a jak chciałbym, aby było?  Jaki jest poziom wiedzy, umiejętności, jakie są dominujące postawy, cechy kultury organizacyjnej? Jakie chcę jako lider wdrożyć, wypracować, rozwinąć? Co warunkuje dzisiejszy sposób działania? Co wpływa na to, że stan aktualny odbiega od pożądanego? Jakimi zasobami i jak mogę się posłużyć, aby uruchomić zmianę?

  • Czy jestem świadomy swoich celów i przeszkód na drodze do ich osiągnięcia?

Po drugie MOTYWACJA  – aby rozpocząć ciężką pracę nad zmianą trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie  –  co będzie tę zmianę wspierać? Jakie i czyje potrzeby i obawy trzeba uwzględnić? Co mi przyniesie zmiana? Co mam (ja i moi współpracownicy) do zyskania, a co do stracenia? Czy rzeczywiście chcę coś zmienić i dlaczego może istnieją jakieś kontrmotywacje, które trzeba rozpoznać i uwzględnić?

  • Czy wiem, jak zaplanować i zakomunikować proces zmiany, aby wyzwolić zaangażowanie ludzi i zapewnić sobie ich wsparcie w realizacji?

Po trzecie rzeczywista ZMIANA – jak zbudować nowe nawyki? Jak wdrożyć nowe działanie i nowe standardy w realnym środowisku pracy? Jak pokonać naturalny opór otoczenia i własnych przyzwyczajeń? Jak zbudować/wyzwolić zaangażowanie u wszystkich uczestników procesu zmiany?

  • Czy wiem, co i jak konkretnie trzeba zrobić, aby rozpocząć zbliżanie się do celu i tworzyć warunki do trwałego uczenia się nowych nawyków?

„Simplying principles for a Complex World”

Alain Berthoz

Call Now Button+48 509 245 875