Intencja

Sytuacja naszej branży – tak jak wielu innych – jest wskutek pandemii bardzo trudna. Większość firm ogranicza wydatki na szkolenia i rozwój – i są to decyzje absolutnie dla nas zrozumiałe.  Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje mogą być w obecnej sytuacji bardzo przydatne (może nawet bardzie niż zwykle) wielu zespołom i ich liderom.

W wielu miejscach oprócz trudności ekonomicznych i organizacyjnych pojawią się także zawirowania natury psychologicznej, rzutujące bardzo mocno na jakość funkcjonowania zespołów i organizacji.

W aktualnej sytuacji nie chcemy sprzedawać Państwu szkoleń ani programów rozwojowych, proponujemy zindywidualizowane wsparcie w obszarach, które w „normalnych” czasach wydają się być niekoniecznie najważniejszym aspektem działania firmy, a dziś mogą być kluczowym czynnikiem w radzeniu sobie z konsekwencjami kryzysu – morale liderów i zespołów, jakość komunikacji i współpracy, sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Czym się zajmujemy od lat

Zajmujemy się szeroko rozumianymi kompetencjami społecznymi w biznesie. Pomagamy naszym klientom – przede wszystkim liderom i menedżerom – lepiej rozumieć skomplikowaną rzeczywistość społeczną zespołów i organizacji biznesowych i stosować do wspierania ich rozwoju stosunkowo proste interwencje.

Idea simplexity zwraca uwagę na to, że czasami to, co wydaje się skomplikowane, rządzi się – choć patrząc z zewnątrz trudno w to uwierzyć – dość prostymi prawami, a to co wydaje się być proste (np. konkretna interwencja), jest czasem efektem wnikliwej wieloaspektowej analizy i ciężkiej pracy włożonej w trening (czego także z poziomu obserwowanego zachowania nie widać).

Innymi słowy pomagamy naszym klientom rozwijać dwie kluczowe w dzisiejszej rzeczywistości kompetencje:

 • Analiza oraz rozumienie reguł i zasad (często prostszych niż można by sądzić) rządzących rzeczywistością społeczną zespołu i organizacji. Rzeczywistość ta często nie jest aż tak skomplikowana, na jaką wygląda.
 • Poszerzanie samoświadomości i na tej podstawie trening prostych sposobów działania (które choć często wyglądają na proste, są efektem długiej i skomplikowanej pracy nad sobą)

Wyzwania związane z pandemią

Świat jest coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny. Sytuacja pandemii pokazuje to z całą ostrością  w niespotykanym od dawna wymiarze.

Rzeczywistość postawiła przed nami wyzwanie, którego kluczowym elementem jest NIEPEWNOŚĆ.

Niepewność to STRES, LĘK, POCZUCIE ZAGROŻENIA, BRAK SPOSOBÓW DZIAŁANIA w nowych okolicznościach, które na dodatek ciągle się zmieniają.

Często jednak radzenie sobie z tą złożonością i nieprzewidywalnością wymaga umiejętności i interwencji samych w sobie dość prostych i wcześniej znanych, choć adekwatnie i elastycznie dobranych do aktualnego kontekstu.

Wielu liderów będzie potrzebowało wsparcia w dbaniu o swoją KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I MORALE ZESPOŁU, a także w reorganizowaniu i definiowaniu na nowo relacji społecznych, aby utrzymać ZAANGAŻOWANIE I JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY.

W takich okolicznościach  szczególnej wagi nabierają umiejętności i działania wspierające budowę jednostkowej, zespołowej i organizacyjnej ODPORNOŚCI (RESILIENCE), pozwalającej działać i realizować cele pomimo przeszkód i trudnych warunków.

Nasza propozycja w aktualnej sytuacji

W obliczu tych wyzwań koncentrujemy się na formach pracy dotyczących tego, jak ROZMAWIAĆ, WSPIERAĆ SIĘ I WSPÓŁPRACOWAĆ w trudnym czasie, aby budować odporność i znajdować nowe sposoby działania.

Oferujemy całkowity brak gotowych rozwiązań oraz WIEDZĘ PSYCHOLOGICZNĄ, DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE I ZAANGAŻOWANIE do wykorzystania w poszukiwaniu, budowaniu i wdrażaniu stosunkowo PROSTYCH DZIAŁAŃ W NIEPEWNYM ŚWIECIE.

Proponujemy takie formy pracy jak:

 • Warsztaty dla liderów
  • Zarządzanie sobą – strategie radzenia sobie ze stresem, emocjami i zniekształceniami procesów poznawczych, budowanie osobistej spójności
  • Zarządzanie relacjami – komunikacja z zespołem (transparentność i precyzja), dbanie o morale i poziom zaangażowania, radzenie sobie z emocjami i napięciem, wspieranie motywacji do kreatywnego reagowania na wyzwania związane z kryzysem
 • Warsztaty dla zespołów
  • Usprawnianie komunikacji, budowanie nowych standardów współpracy, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, eliminacja destrukcyjnych wzorców relacyjnych
 • Konsultacje indywidualne
  • Wsparcie doradczo-coachingowe w poszukiwaniu rozwiązań indywidualnych wyzwań i problemów związanych z sytuacją kryzysu

Mariusz Turek

Psycholog, trener i coach kompetencji społecznych. Absolwent  Wydziału Nauk Społecznych KUL i Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Odbył szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji.   Początkowo zajmował się terapią i treningiem interpersonalnym, od 1996 roku projektuje i realizuje programy rozwojowe z obszaru kompetencji społecznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży i pracy zespołowej w biznesie, administracji i oświacie.

W latach 1996 – 2001 związany z Ośrodkiem Negocjacji „Kontrakt”, od 2001 do dziś z Laboratorium Psychoedukacji oraz Grupą Firm Doradczych Values. Jest członkiem zespołu Jacka Santorskiego, realizującego Akademię Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Mariusz Turek
mariusz.turek@simplexity.com.pl
tel. +48 509 245 875

Tomek Majewski

Od dziewiętnastu lat współwłaściciel firmy Catman Consulting. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie handlowe, szefowskie i trenerskie (Gillette, Reynolds Tobacco, Coty International, Sanpellegrino Polska).

Regional Sales Manager oraz National Key Account Manager w koncernie kosmetycznym Coty Polska. Od 1996 roku odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji z klientami w międzynarodowych sieciach detalicznych i hurtowych.

Jako Category Management Manager wdrażał proces w Coty Eastern Europe Region  implementując go w sieciach handlowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Managing Director we włoskiej firmie Sanpellegrino Polska, Odpowiadając za zarządzanie obszarem produkcyjnym i komercyjnym firmy wprowadzał wyroby firmy na polski rynek detaliczny budując sieć salonów z selektywną bielizną pod marką „OROBLU” (128 sklepów).

Obecnie również jest Doradcą zarządów w spółkach min. branży petrochemicznej oraz  outsorcingu i usług. Świadczy usługi consultingowe w zakresie budowania kultury organizacyjnej oraz kultury organizacji, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów dla Liderów, Prezesów Zarządu, Dyrektorów, Key Account Managerów. Wdraża procesy „Performance Management” odpowiedzialne za komunikacje, zarządzanie i sprzedaż. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów w dużych organizacjach.

Specjalizuje się w przygotowywaniu liderów do wdrażania procesu coachingu w ich codzienną pracę.

Pracuje dla małych i dużych organizacji m.in. w zakresie:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (od poziomu kreowania i wdrażania strategii kultury organizacyjnej, personalnej do kierowania zespołami, zagadnienia rekrutacji i selekcji zawodowej, motywowania pracowników, zarządzanie zmianą, Zarządzanie Przez Cele, Reorganizacja Procesów, analiza potrzeb szkoleniowych, szkolenia trenerów wewnętrznych itd.);
 • Marketing (od podstaw marketingu, przez działania marketingowe w warunkach konkurencyjności, do stosowanych technik marketingowych – w tym techniki sprzedaży
  i obsługi klienta, zarządzanie sprzedażą):
 • Komunikacja interpersonalna i organizacyjna (przepływ informacji, kompetencje społeczne itd.); Podejmowanie decyzji kierowniczych;
 • Negocjacje;

(razem ok. 10 000 godz. Szkoleniowych i ok 5000 sesji coachingowych).

Tomasz Majewski
tomasz.majewski@simplexity.com.pl
tel. +48 604 600 999

Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 509 245 875

Call Now Button+48 509 245 875